Intencje mszalne 26.10 – 01.11

Poniedziałek 16:00 1) Za zmarłych z Rodziny (Mitrofaniuków, Sadowych, Sukienników)
Wtorek 16:00
1) +z Rodziny…
2) +z Rodziny Bernasiuków, Lewczuków, Wernerów i Wolskich.
Środa 16:00 1) +Z Rodziny
2) Dz-bł w 20 r. ślubu Agnieszki i Marka o bł. dla synów Kamila i Piotra.
Czwartek 16:00 1) +Z Rodziny…
2) +Martynę Michałowską (6r.)
Piątek 16:00 1) +Z Rodziny … (Mitrofaniuków, Sadowych, Sukienników)
2) +Edwarda, Henrykę, Bogdana, Bronisławę, Mieczysława, Zofię, Lucjana, Eugenię, Andrzeja.
Sobota 16:00 1) Dz-bł w 10 r. urodzin Mateusza, o zdrowie i potrzebne łaski dla Mai i Kacperka, bł. dla rodziców Martyny i Mariusza
2) Dz-bł z racji chrztu Mikołaja Wysockiego, o bł. dla rodziców Aleksandry i Grzegorza.
17:00 3) +Jadwigę Michalak (7dz.)
Niedziela 7:30 1) Za zmarłych polecanych w Wypominkach
9:00 2) +Stanisławę, Józefa Chwesiuk, zm. z rodz. Chwesiuków, Siennickich, Stefańskich.
3) +Kazimierza Radziwonkę (2r.), Piotra i Sabinę.
12:00 4) +Wandę Gregorczuk, Andrzeja, Janinę, Stanisław, Michała, z rodz. Gregorczuków i Tarapatów
5) Za Parafian

Ogłoszenia Parafialne

na XXX niedzielę zwykłą 25. 10. 2020r.

 1. Na stronie parafialnej umieszczone jest Zarządzenie naszego Księdza Biskupa Piotra dotyczące zasad postępowania w zawiązku z nową falą epidemiczną.
 2. Podstawowe informacje parafialne podawane będą na naszej stronie: parafia.lysow.pl
 3. Zadbajmy o osoby starsze w naszym sąsiedztwie. Pomagajmy w zakupach czy innych potrzebach, również osobom przebywającym na kwarantannie. Zainteresujmy się sobą nawzajem, żeby nikt nie został sam.
 4. W następną niedzielę mamy Uroczystość Wszystkich Świętych. Planujemy po Sumie wspólną procesję na Cmentarz, z zachowaniem istniejących przepisów i dystansu społecznego. Zadbajmy jak zwykle o porządek na cmentarzu. Segregujmy śmieci.
 5. Państwo Franciszek i Maria Klimaszewscy, wraz z rodzicami Antosi, dziękują za ofiary zebrane na leczenie Antosi – 3173 zł.
 6. Dziękujemy za sprzątanie Kościoła p. Bernadetcie Dmitruk i Annie Siennickiej. Dziękujemy za kwiaty p. Krzysztofowi i Danucie Tarapata.
 7. Zmarła nasza parafianka Jadwiga Michalak, długoletnia zelatorka KŻR. Wieczny odpoczynek…

Szóste Zarządzenie Biskupa Drohiczyńskiego o organizacji duszpasterstwa w okresie łagodzenia zakazów epidemicznych

Szóste Zarządzenie Biskupa Drohiczyńskiego

o organizacji duszpasterstwa

w okresie łagodzenia zakazów epidemicznych

Pragnę przytoczyć słowa Ojca świętego Franciszka wypowiedziane podczas rozważania na Regina coeli w ostatnią niedzielę (17.05.2020). Papież, mówiąc o ogólnej zasadzie postępowania, zachęcił, byśmy szli naprzód przestrzegając norm i przepisów, jakie zostały wydane. Przepisy zaś powoli zdejmują z nas wcześniejsze ograniczenia, dając możliwość bardziej swobodnego organizowania duszpasterstwa. Abp Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, w liście z 14.05.2020 r. napisał: zachęcam wszystkich wiernych, aby korzystali coraz odważniej z parafialnej posługi duszpasterskiej (…) do uczestnictwa we Mszy świętej, nie tylko w niedzielę, ale i w dni powszednie, przy zachowaniu należytych środków bezpieczeństwa sanitarnego (…). Zachęcam księży do podejmowania nowych inicjatyw duszpasterskich, zwłaszcza do aktywności w ramach małych grup formacyjnych oraz cyklicznych spotkań katechetycznych.

Mając powyższe na uwadze, niniejszym postanawiam:

1. Idąc za sugestią przewodniczącego KEP, zawartą w liście z 19.05.2020 r., utrzymać dyspensę ogólną od obowiązku uczestnictwa we Mszy świętej w niedziele i święta nakazane. Pragnę jednak zachęcić, by wierni, którzy są zdrowi z niej nie korzystali, jest ona bowiem zaadresowana głównie do osób w podeszłym wieku, przechodzących kwarantannę, mających objawy infekcji, złe samopoczucie, bądź odczuwających obawę przed zarażeniem;

2. Zachęcić do odbycia sakramentalnej spowiedzi i przyjęcia Komunii wielkanocnej, do Niedzieli Trójcy Świętej (07.06.2020). Ponawiam prośbę do Duszpasterzy pracujących w parafiach, aby ułatwili wiernym spełnienie tego obowiązku, organizując – oprócz codziennych dyżurów w konfesjonale – dodatkowy dzień adoracji Najświętszego Sakramentu z możliwością wyspowiadania się lub dzień skupienia z okolicznościowym kazaniem i nabożeństwem pokutnym.

3. Zwrócić się z prośbą do duszpasterzy, aby podjęli na nowo spotkania formacyjne dla członków ruchów, stowarzyszeń i wspólnot działających w parafiach. Należy respektować obowiązujące przepisy sanitarne, ale nie zwlekać z roztropnym powracaniem do zwyczajnych praktyk duszpasterskich. Jeśli liczba uczestników spotkania jest większa, należy je organizować nie w sali parafialnej, ale w kościele.

4. Otworzyć możliwość zorganizowania I Komunii świętej po spełnieniu określonych warunków:

 1. kandydaci winni odbyć stosowne przygotowanie, zakończone rozmową sprawdzającą. W przygotowanie niech będą też włączeni ich rodzice, dla których należy wygłosić cykl katechez, a nie tylko omówić sprawy organizacyjne;
 2. ma to być decyzja proboszcza, wypracowana wspólnie z rodzicami dzieci. Można przygotowanie poprowadzić w grupach i przyjąć dwa terminy uroczystości, pozostawiając rodzicom swobodę wyboru. Pierwszy termin może być ustalony na koniec czerwca lub miesiące wakacyjne, drugi zaś na okres powakacyjny;
 3. rodzice niech aktywnie włączą się w przygotowanie domowe, w myśl zalecenia Ojca świętego Franciszka, który we wspomnianym przemówieniu nawiązał do obecnej sytuacji i zachęcił do dobrego wykorzystania czasu oczekiwania na przyjęcie I Komunii świętej – gdzie nie zabraknie modlitwy, nauki katechizmu, pogłębiania znajomości Pana Jezusa i wzrastania w dobroci i służbie innym;
 4. jeśli nadal utrzyma się stan epidemii, to muszą być zachowane aktualnie obowiązujące przepisy państwowe, zarówno w zakresie przebiegu uroczystości, jak i ewentualnego spotkania rodziny przy stole.

5. Podobne warunki winny być spełnione w przygotowaniu do przyjęcia sakramentu bierzmowania, gdy nie został on udzielony we wcześniej ustalonym terminie z powodu epidemii. Obecnie mogą być wznowione spotkania z kandydatami i z zachowaniem obowiązujących zasad bezpieczeństwa, dokończony proces formacyjny. Należy odbyć przynajmniej kilka spotkań, zaprosić do uczestnictwa w liturgii niedzielnej oraz w okresowych nabożeństwach, po czym podjąć decyzję o dopuszczeniu do przyjęcia sakramentu. Można ustalić termin wakacyjny lub powakacyjny, tak jednak, aby przedtem młodzież mogła odbyć nowennę do Ducha Świętego.

6. Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami, w poniedziałek 25.05.2020 r. o godz. 12.00, odbędzie się Diecezjalny Dzień Modlitw o Świętość Kapłanów. Zgodnie ze skierowanym już pismem Księdza Kanclerza, na ten dzień do Katedry drohiczyńskiej są zaproszeni Księża Dziekani, Wicedziekani, dekanalni Ojcowie Duchowni, Księża świętujący srebrny jubileusz kapłaństwa oraz pracownicy centralnych instytucji diecezjalnych (Kurii, WSD, Sądu). Jako reprezentanci całego prezbiterium Diecezji Drohiczyńskiej odnowią oni też przyrzeczenia kapłańskie.

7. Odwołany zostaje w tym roku Dzień Wspólnoty Wspólnot, który miał mieć miejsce 06.06.2020 r. w Drohiczynie.

8. Odbędzie się natomiast diecezjalna uroczystość 21. Rocznicy Wizyty Apostolskiej św. Jana Pawła II w Drohiczynie, 10.06.2020 r. o godz. 18.00, w drohiczyńskiej Katedrze. Nie może to być uroczystość zorganizowana według formuły otwartej, ponieważ zapewne będą jeszcze obowiązywały ograniczenia stanu epidemii. Spośród duchowieństwa są zaproszeni Księża Dziekani, pracownicy centralnych instytucji diecezjalnych, Kapituła Katedralna oraz goście JE Bpa Antoniego Pacyfika Dydycza, jako że w czasie tej Eucharystii będziemy też otaczali Go modlitwą z racji Imienin.

9. Dnia 11.06.2020 r., przypada uroczystość Bożego Ciała. W parafiach należy odbyć procesję, z poszanowaniem jednak zasad, jakie będą w tym czasie obowiązywały. Jeśli istnieje zwyczaj urządzania procesji wspólnej dla kilku parafii miejskich, w tym roku każda parafia winna zorganizować ją oddzielnie.

10. Odbędą się rekolekcje dla kapłanów zaplanowane na 23-25 czerwca br. Zamiast odwołanych rekolekcji w kwietniu, odbędzie się dodatkowa tura, 24-26 sierpnia 2020 r. Dla sprawnej organizacji rekolekcji proszę Księży Dziekanów o ponowne zebranie, do końca maja, zgłoszeń od Księży mieszkających w ich dekanatach. Nadmieniam, że Księża, szczególnie ci, którzy są zaangażowani w jakieś duszpasterstwo specjalistyczne, mogą odbyć rekolekcje poza diecezją.

11. Z wielką przykrością informuję, że w tym roku nie wyruszy na pątniczy szlak 30. Piesza Pielgrzymka Diecezji Drohiczyńskiej na Jasną Górę. Niemożliwe jest zorganizowanie Pielgrzymki z wykluczeniem niebezpieczeństwa dla jej uczestników i gospodarzy udzielających po drodze gościny. Jesteśmy natomiast zaproszeni do pielgrzymowania duchowego. Wszystkie parafie naszej diecezji otrzymają materiały z rozważaniami na każdy dzień, do wykorzystania na Mszach świętych. Wieczorem zaś będziemy łączyli się drogą internetową, aby wspólnie modlić się na Apelu Jasnogórskim. Szczegóły zostaną podane w odpowiednim czasie.

12. Nie jesteśmy w stanie przewidzieć, jakie przepisy będą obowiązywały przy organizowaniu letnich rekolekcji oazowych, obozów KSM i obozów Caritas. Wiążąca decyzja zostanie więc podjęta nieco później, gdy poznamy więcej szczegółów.

Proszę o dalszą modlitwę w intencji ustania epidemii, za osoby zarażone i za niosące ofiarną pomoc potrzebującym.

Z pasterskim błogosławieństwem

                                                                                        Biskup Drohiczyński

Msze Święte i Nabożeństwa:

 • Msze Święte w niedziele i święta obowiązujące: 7:30, 9:00, 11:00
 • Msze Święte w dni powszednie: 17:00
 • Msze Święte w święta i uroczystości nieobowiązujące: 9:00, 17:00
 • Nabożeństwo Majowe: po mszy około godz. 17:30

Spowiedź Święta:

 • przed każdą Mszą Świętą

Księża:

 • ks. kanonik Andrzej Witerski – proboszcz, egzorcysta
 • ks. Andrzej Gałęzowski – rezydent

Numer konta bankowego parafii

03 8038 0007 0000 0286 2000 0010 Bank Spółdzielczy w Łosicach